Agder-surf

Sørvest-spissen av Norge På Norges windsurfing-kart tidlig 80-tall og senere også for surfere er disse spotene kjære for lommekjente. Kuling enten fra nordøst eller sørøst,…

Havmeldingen

I mars 2017 la regjeringen Solberg frem Stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. «Målet er å belyse de mulighetene og utfordringene som havet representerer…

Om havbloggen

Havbloggen Havet og livet der er under press. Mennesket har alltid høstet av havet og i generasjoner har vi brukt det som søppelfylling. Havet bestemmer…