Havbloggen

Global oppvarming, sier du? Sjekk temperaturen i havet

| |

Se for deg at hele Trondheim by smeltet og forsvant i et 300 meter dypt hull.

I den mye studerte isbreen Thwaites i Vest-Antarktis har NASA nylig oppdaget et hulrom på 57 km2 og 300 meter mellom havbunnen og isen.

Forskerne hadde forventet at det ville være en viss åpning mellom isbreen og havbunnen og at isen ikke lenger går helt ned. Slike åpninger gjør at vann strømmer inn og smelter isbreen nedenfra. Jo mer vann og varme som kommer inn under isbreen, dess raskere smelter den.

Men at åpningen skulle være så stor hadde de ikke ventet. Bare i løpet av 3 år har 14 milliarder tonn is smeltet mellom isbreen og havbunnen.

Forskere ser det som nok et urovekkende tegn på klimaendringer. Studier av undersiden av isbreen kan gi oss enda bedre kunnskap om havnivåstigning.

I 2010 startet NASAs Operation IceBridge, som med bruk av satellitter og forskningsfly ser på sammenhengene mellom polområdene og det globale klimaet. Forskerne bruker også tyske og italienske satellitter og radarer og kombinert gir dette svært detaljerte data om bevegelser i isen.

Ikke alle kan dra til Antarktis

Ettersom de færreste av oss har tenkt seg til jordas sørligste punkt, kan det være tilstrekkelig å følge med på hvordan stadig mer og bedre datainnsamling forteller oss om havets tilstand.

Menneskeskapte klimaendringer påvirker jordas energibalanse. Ubalanse absorberes for det aller meste av havet – opp mot 93 prosent – som igjen øker havets temperatur. Ettersom naturlige variasjoner i havet er små er temperaturmålinger i havdypet en pålitelig kilde for å finne virkningene av menneskelig aktivitet.

Forskerne fikk rett

Mye har skjedd siden klimapanelet publiserte tall for økning i havtemperaturen i 2013. Noe av problemet da var at dataene var så ulike at det var vanskelig å gjøre skikkelige sammenligninger. Disse tallene gjaldt også bare ned til 700 meter.

Siste 10 år har forskere plassert ut flere enn 3000 måleinstrumenter i verdenshavene. Disse har gitt data som nær sagt dekker hele havet helt ned til 2000 meter.

Målingene viser en vesentlig økning i temperaturen siste tiår. En økning som har ført til kraftigere nedbør, havnivåstigning, ødeleggelse av korallrev, mindre oksygen og smelting av pol-isene. Det som tidligere bare har blitt vist gjennom modeller, viser seg nå i faktiske målinger.

Les mer om dette i denne artikkelen «How fast are the oceans warming?» publisert i Science 10. januar 2019.

Klimaforskning er ikke kommersiell

I en artikkel i Forbes påpeker Marshall Shepherd, klimaekspert og tidligere president for American Meteorological Society, at kunnskapen om havet og klimaendringer er bygget opp over tid og gjennom møysommelig data-innhenting. Nær sagt all kunnskap om hav og klima har vi fra årtier med statsfinansiert forskning, skriver han. Hvis dette arbeidet settes på vent eller kuttes – om bare i 1-4 år – mistes verdifull tid og forskningsmiljøer og kunnskap forringes.

Forrige

Tidsmaskinen i Italia

Havet skifter farge

Neste

4 kommentarer om “Global oppvarming, sier du? Sjekk temperaturen i havet”

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.