I mars 2017 la regjeringen Solberg frem Stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. «Målet er å belyse de mulighetene og utfordringene som havet representerer for landet vårt, og tydeliggjøre hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftsmål» heter det i innledningen.

Bærekraft og verdiskaping

Meldingen tydeliggjør hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Meldingen vektlegger tre prioriterte innsatsområder for Norge: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utviklingspolitikken. Den løfter også frem de store mulighetene som havet omfatter for Norge i årene fremover, og understreker samtidig viktigheten av å bekjempe alvorlige miljøutfordringer og ikke-bærekraftig bruk. Havmeldingen kan du lese her

OECD-rapport om innovasjon

I April 2016 ga OECD ut en rapport som går igjennom muligheter og utfordringer for bærekraftig utnytting av havet. Verdiskapingen i 2010 var på om lag 1,5 billioner USD, eller 2,5 prosent av den globale verdiskapingen. Rapporten ser særlig på innovasjon og nye næringer i forhold til utfordringer når det gjelder energi-sikkerhet, miljø, klimaendringer og matsikkerhet. OECD-rapport om for bærekraftig næringsutvikling av havressurser

Norge bør gjøre mer

Forum for utvikling og miljø som koordinerer politikkinnspill fra 50 norske organisasjoner legger særlig vekt på følgende områder i sin kommentar til havmeldingen; marin forsøpling; forsvarlig oppdrettsnæring; olje- og gassindustrien og utvinning av mineraler på havbunnen. «Regjeringen legger nå opp til en kraftig vekst i oppdrettsnæringen, noe som ikke er miljømessig forsvarlig før eksisterende problemer er under kontroll.» Videre sier Forum at «olje- og gassindustrien forurenser havet både gjennom tillatte verdier av utslipp av ulike kjemikalier og ved uhell, både fra plattformer, landanlegg og fra transport av olje og gass.»  Forum peker også på Norges ansvar i forhold til gruvedrift: «Gruvedrift har alltid vært en næring med store miljøutfordringer knyttet til naturinngrep og forurensing.

At den norske regjeringen i strid med internasjonal utvikling fortsetter å legge til rette for å dumpe gruveavfall i fjordene gjør at havmiljøet også i større grad blir påvirket av denne forurensningen.» Utvinning av mineraler er også et område der Norge må gjøre tiltak hjemme, mener Forum; «Det er urovekkende å se det store presset som nå både nasjonalt og internasjonalt blir lagt på å åpne opp havbunnen også for utvinning av mineraler. Inngrepene vil skje i spesielt viktige økosystemer, som f.eks rundt svarte skorsteiner som blant annet finnes langs den nordatlantiske midthavsryggen rundt Jan Mayen og Svalbard.» Les Forums kommentar

Les norske organisasjoners innspill til havmeldingen 

Les WWFs kommentarer til havmeldingen

Kronikk i DN av daværende utenriksminister Børge Brende

Det globale havobservasjonssystemet fremskaffer data om endringer og utviklingen i havene

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.