Fire utfordringer for havet

Plast, næringsstoffer, forurensning og CO2 går ut i havene og for mye fisk tas opp.

I juli 2017 kom den andre framdriftsrapporten til FNs generalsekretær for å oppnå bærekraftsmålene. Rapporten understreker følgende utfordringer:

Næringsstoffer ut i havet

Fortsatt omfattende ødeleggelser av økosystemer som følge av forurensning og næringsstoffer som går ut havene. Rapporten viser til 63 store marine økosystemer hvorav 16 prosent er særlig utsatt for utslipp av næringsstoffer. Dette gjelder havområder i Vest-Europa, sørlige og østlige Asia og Mexico-golfen. For mye næringsstoffer fører til rask og tett oppvekst av planter og alger, som fører til fiskedød som følge av oksygenmangel

Forsuring

Økt karbondioksid i havene fører til forsuring. Siden den industrielle revolusjon har pH-verdien sunket med 0,1. pH-skalaen er logaritmisk og denne endringen representerer 30 prosent økning i surhet i havoverflaten. Fortsetter denne utviklingen vil økningen innen dette århundret være på 150 prosent – en pH-verdi vi må 20 millioner år tilbake for å finne. Forsuring av havet gjør det vanskeligere for mange arter å bygge skjell og skjelett inkludert koraller.

Overfiske

Overfiske fører til redusert mat-produksjon, forstyrrer økosystemer og forringer biologisk mangfold. Andelen av bærekraftig fiskebestand har sunket fra 90 prosent i 1974 til 68,6 prosent i 2013. Det ut til at dette stabiliserte seg i perioden 2008-2013.

Plast

Hvert år går 8 millioner tonn plast ut i havet. Dette ødelegger marint liv, fiskerier og turisme. FNs miljøprogram estimerer disse ødeleggelsene til 8 milliarder dollar hvert år. Med dagens tempo vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet og 99 prosent av all sjøfugl vil ha inntatt plast.

Kilder:
Report of the Secretary-General, «Progress towards the Sustainable Development Goals», E/2017/66

FN om plast i havene

Overvåking av havene

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Scroll Up