Havbloggen

Om Havbloggen

Havet og livet der er under press. Mennesket har alltid høstet av havet og i generasjoner har vi brukt det som søppelfylling. Havet bestemmer klimaet og det gir halvparten av jordas oksygen. I Norge kan vi mye om havet. Fiske, skipsfart, oljeutvinning og miljøbevissthet har gitt oss en omfattende havkunnskap.

Trenger overblikk

Både næringsliv, private og offentlige forskningsinstitusjoner, organisasjoner og ikke minst alle i Norge med havet som nærmeste nabo besitter mye av denne kunnskapen. Det meste kan googles.

Men for å få et overblikk over de ulike problemstillingene, løsningene og aktørene har jeg savnet et utgangspunkt. Havbloggen er rett og slett et resultat av dette. Jeg vil ha ett sted der jeg kan starte søket om havet og ikke måtte google for hvert spørsmål som dukker opp.

Dette er naturligvis ikke mulig for en person alene. Men med bidrag fra flere kan Havbloggen bidra til å bli et sted å starte for de som vil lære mer. Derfor inviteres folk som har kunnskap, erfaringer, løsningsforslag og opplevelser til å dele dette på Havbloggen.

Lek i havet

Å oppleve hav, vind og bølger på et seilbrett eller surfebrett er noe av det fineste man kan gjøre synes jeg. Mange i Norge mener det samme. En god del kommer derfor også til å handle om det. Som en naturfagslærer uttrykte det: «Man tar vare på det man er glad i, blir glad i det man kjenner og kjenner det man lærer å kjenne».

Jeg har drevet med windsurfing siden 1984, surfet noe og tok dykkerlappen for noen år siden. Jeg er samfunnsgeograf og jobber som analytiker innenfor humanitære spørsmål. I 2017 tok jeg semesteremne i oseanografi ved universitetet i Oslo. Bloggen ble startet i 2018.

Morten Tønnessen-Krokan