Havbloggen

Store kutt i USAs hav-forskning

Den amerikanske klima- og havforskningsetaten NOAA kuttes med 18 prosent i 2019-budsjettet, fra 5,5 milliarder i 2018 til 4,5 milliarder i 2019. I en tid der vi kanskje bare har en generasjon på oss til å snu ødeleggelsene i havet er det lite i budsjett-estimatet fra NOAA sendt til Kongressen som reflekterer ambisjoner for å møte disse utfordringene.

I budsjett-estimatet skriver NOAA at de vil kunne opprettholde hovedmålene innenfor nasjonal og samfunns-sikkerhet, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. NOAA skal støtte opp under myndighetenes juridiske forpliktelser når det gjelder bevaring av havressurser og sikre trygg ferdsel til havs.

Den sjette utryddelsen

«Den sjette utryddelsen» er blitt et begrep stadig flere har hørt om. Det referer til fem store utryddelser av liv på jorda som har skjedd i tidligere tider og den sjette, menneskeskapte vi er inne i nå. Elizabeth Colberts bok som kom i 2015 oversatt til norsk med forord av Dag O. Hessen beskriver på en lettfattelig måte hvordan økosystemer på land og til havs forringes på en måte som kan sammenlignes med tidligere utryddelser.

Derfor er forskning viktig som aldri før, også til havs både for å følge utviklingen men også for å finne alternativer til energi, fiskefôr, oppdrett, mineralutvinning på havbunnen, medisinsk forskning, bevaring av økosystemer og utviklingen i polområdene.

NOAA har måttet kutte vesentlig i antall programmer inkludert arktisk forskning og hav-observasjoner. Satsing på sistnevnte har vist seg å være svært viktig når det gjelder å dokumentere klimaendringer.

Siste 10 år har forskere plassert ut flere enn 3000 måleinstrumenter i verdenshavene. Disse har gitt data som nær sagt dekker hele havet helt ned til 2000 meter.

Målingene viser en vesentlig økning i temperaturen siste tiår. En økning som har ført til kraftigere nedbør, havnivåstigning, ødeleggelse av korallrev, mindre oksygen og smelting av pol-isene. Det som tidligere bare har blitt vist gjennom modeller, viser seg nå i faktiske målinger.

Også lyspunkter fra Kongressen

Fire lover for å bremse havforsuring kan bli forbedret etter at de 9. april ble gjennomgått av underkomiteen House Committee on Science, Space and Technology’s Environment i den amerikanske kongressen. Lovene har tidligere hatt bred støtte fra både demokrater og republikanere hvilket denne nye gjennomgangen også viste.

Joe Thwaites ved World Resources Institute har gjennomgått 2019-budsjettet med klima-briller og han påpeker at det også inkluderer positive poster for klimaet. Han trekker frem økt støtte til miljø-programmer primært gjennom USAID (776 millioner USD), opprettholdelse av Global Environment Facility i Verdensbanken (140 millioner USD – kongressen med tverrpolitisk enighet imot Trumps ønske om kutt), opprettholdelse av støtte til multilaterale utviklingsbanker som er viktige for blant annet Paris-avtalen (1,3 milliarder USD) og Montreal-protokollen som hjelpe utviklingsland med å kutte i ozon-ødeleggende stoffer.

Men, som han skriver det er også dårlige nyheter i 2019-budsjettet: Som i fjor vil USA ikke øremerke noen midler til IPCC eller FNs rammeverk for klimaendringer.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.