Arbeiderpartiets havpolitikk

Hvordan vil Aps havpolitikk ta vare på havet og gi nye inntekter?

Havpolitikk er kanskje ikke en stemmesanker, men alle de politiske partiene har en hel del vedtatt politikk som angår havet. Arbeiderpartiet er det eneste partiet som bruker ordet havpolitikk, så jeg starter der. Mens jeg går igjennom punktene, skjeler jeg til det som ble foreslått i statsbudsjettet for 2020 og tenker at det er ganske … Les mer

Samle plast med offshorefartøy?

offshorefartøy samle plast, forskning

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om å bruke offshorefartøy til å samle plast fra havene. Stortinget behandler i februar dette som en del av regjeringens avfallsmelding. Det er grunner til at dette ikke er den beste løsningen. Offshorefartøy kan bare ta en liten del Det finnes ikke hele «søppeløyer» av plast. Som Rachel Tiller påpeker … Les mer