Business mot havplast

Gjenbruk av plast: Hjelper det å fjerne plastsugerør, Q-tips og plastposer fra butikkene?

Hjelper det å fjerne plastsugerør, Q-tips og plastposer fra butikker og restauranter? Det hjelper nok litt, men utgjør en dråpe i havet når vi vet at verdens plastproduksjon er ventet å firedobles innen 2050 – faktisk vil 20 prosent av verdens oljeproduksjon gå til plast-produksjon med dagens tempo. Plastproduksjonen er i dag mer enn 20 … Les mer

Åtte plasttiltak

Plast, gargabe plastic a big problem

På World Economic Forums hjemmesider skriver Nina Jensen om åtte tiltak som må til for å håndtere plast i havet. I innledningen skriver hun: «The ocean provides us with everything we need: food, oxygen, inspiration and jobs. It also regulates the climate. Despite its vital importance, we are currently treating our ocean like an enormous … Les mer

Samle plast med offshorefartøy?

offshorefartøy samle plast, forskning

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om å bruke offshorefartøy til å samle plast fra havene. Stortinget behandler i februar dette som en del av regjeringens avfallsmelding. Det er grunner til at dette ikke er den beste løsningen. Offshorefartøy kan bare ta en liten del Det finnes ikke hele «søppeløyer» av plast. Som Rachel Tiller påpeker … Les mer