Arbeiderpartiets havpolitikk

Hvordan vil Aps havpolitikk ta vare på havet og gi nye inntekter?

Havpolitikk er kanskje ikke en stemmesanker, men alle de politiske partiene har en hel del vedtatt politikk som angår havet. Arbeiderpartiet er det eneste partiet som bruker ordet havpolitikk, så jeg starter der. Mens jeg går igjennom punktene, skjeler jeg til det som ble foreslått i statsbudsjettet for 2020 og tenker at det er ganske … Les mer