Havbloggen

Grå lyd fra grønt skifte

Fisk er ikke så glad i for mye lyd

Havet svelger unna mer CO2 enn det tåler. Hva med lyd? Når alt skal bli elektrisk og strømmen grønn blir det mye støy. Ikke i overført betydning eller politisk, men faktisk lyd. Havets lydspor blir stadig mer en kakofoni, eller antrofoni, av menneskeskapt lyd. Lydproblemet er påpekt for mange år siden, men nå kan det … Les mer