En studie publisert 11. april i frontiers in Marine Science har funnet at trålfiske tar langt mer fisk enn det man i lang tid har trodd. Studien har sett på fangst-data siden 50-tallet og fant at halvparten av fisken som er tatt opp ikke har blitt rapportert. Mens tallene brukt for denne perioden har vært 14 millioner tonn viser studien at den faktiske mengden er nærmere 25 millioner. En av årsakene er all fisken som kastes tilbake og som dermed ikke blir registrert. Dypvannsfisk vokser og reproduseres sent, dermed er de mer sårbare for overfiske.

Hvordan ser trålfiske ut?

Oppdrettsfisk bedre enn kjøtt?

En annen studie har sett på gevinsten av at verdens befolkning spiser mer oppdrettsfisk. Studien fremskrev verdens matbehov der økningen frem til 2050 kun dekkes av oppdrettsfisk og dagens kjøttproduksjon holdes stabilt.

Et område på 58 000 kvadratkilometer, på størrelse med Vestlandet, til oppdrettsfisk kan gi 100 millioner tonn sjømat årlig. Dette vil bevare 730 millioner hektar land (dobbelte av Indias areal) som udyrket mark.

Disse beregningene kan støtte prioritering av oppdrettsfisk, selv om studien ikke selv konkluderer i den retningen. Oppdrettsfisk tærer også på naturressurser og er langt fra uproblematisk.

Revidert statsbudsjett

Norsk oppdrettsfisk er en del av den blå økonomien. Derfor kan det være positivt at det i revidert statsbudsjett bevilges penger til forskning i Arktis for høsting av krill og oppdrett av nye arter. At mer penger går til utvikling av havbruk og mindre til drift av Havforskningsinstituttet som slås sammen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) kan også være et skritt i positiv retning.

I oppfølgingen av havstrategien foreslås følgende for statsbudsjettet 2018:

  • Bevilge 30 millioner kroner til støtte av pilot- og demonstrasjonsprosjekter fra marin og maritim sektor.
  • Bevilge ti millioner kroner til profilering av Norge som havnasjon.
  • Øke bevilgningene til marin forskning med 14 millioner kroner, hvorav to millioner kroner til å arbeide med et oppdatert kunnskapsgrunnlag for oppdrett av nye arter.
  • Bevilge elleve millioner kroner til forskningstokt til Antarktis for å bedre kunnskapsgrunnlaget for høsting av krill.
  • Bevilge ti millioner kroner til å videre utrede samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i nybygg i Bergen.
  • Bevilge fem millioner kroner til å etablere et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.
  • Regjeringen følger opp initiativet mot marin forsøpling og mikroplast og har satt av 150 millioner kroner til dette.


Bilde trålfiske
: KAMBOU SIA/AFP/Getty Images

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.